Общество

120 години катедра „Икономика“ – втори онлайн семинар относно икономическите и социалните ограничения в условията на Covid-19

На 28 февруари 2022 г. от 18:00 часа ще се проведе вторият онлайн семинар с дискусия върху икономическите и социалните ограничения в условията на пандемията Covid-19 и свързаните с тях трансформационни процеси.

Дискусията ще се фокусира върху анализи, изготвени от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет в рамките на изследователския проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“. На семинара ще бъдат представени резултати от изследванията по темата на доц. д-р Мариела Ненова-Амар, гл. ас. д-р Любен Иванов и докторант Лиляна Георгиева. Модератор на дискусията е доц. д-р Милен Велушев.

По време на семинара ще се засегнат следните теми:

  • Ефекти от пандемията Covid-19 върху доходите на българските домакинства. Ще се представят резултати от изследване на динамиката в доходите на домакинствата, включително по децилни групи. Дискусията ще се фокусира върху насоките за изследване на ефектите от пандемията върху българската икономика и живота на гражданите.
  • Спестявания и структурни промени в потреблението на домакинствата през първата година на пандемията Covid-19. Търси се отговор на въпроса дали са настъпили промени в структурата на потреблението на домакинствата, които ще имат дългосрочен характер и ще поддържат високо равнището на спестяванията.
  • Пазари на акции и макроикономически политики по време на пандемията Covid-19. Ще бъде представен теоретичен модел, който очертава възможни канали за въздействие на макроикономическите политики върху цените на акциите при допускане за рационални инвеститори. Моделът ще бъде допълнен и с отчитане на гледната точка на поведенческите финанси, която отхвърля допускането, че инвеститорите в реалния свят действат рационално. Ще бъдат представени емпирични данни за България, САЩ и еврозоната.

За участие в семинара е необходимо предварително да се регистрирате на следния линк: https://bit.ly/3BfiDHp

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest