Общество

120 години катедра „Икономика“: онлайн семинар „Брекзит и неговото отражение върху външната търговия на ЕС“

На 8 юни от 18:30 ч. гл. ас. д-р Цветан Мадански от катедра „Икономика“ и Ирена Ставрева, началник на отдел „Митническа дейност и методология“, Териториална дирекция Митница-Варна, представиха онлайн семинар, посветен на Брекзит и неговото отражение върху обмена на стоки, търгувани между Обединеното кралство и държавите-членки на Европейския съюз.

imgonline-com-ua-CompressToSize-Kd4ndDxCUYw

По време на уебинара д-р Мадански и г-жа Ставрева акцентираха върху състоянието на търговските отношения между България и Обединеното кралство преди и след Брекзит, правните и икономическите последици от сключените договорености между ЕС и Великобритания, особеностите в статута на Северна Ирландия и перспективите за развитие на външната търговия пред Обединеното кралство като трета страна за ЕС. Специален акцент беше поставен върху промените в митническите режими и процедури, които вече се прилагат.

imgonline-com-ua-CompressToSize-cIPxTdEp0K9eGm0l

В рамките на проведената дискусия бяха обсъдени въпроси, свързани с адаптирането на Обединеното кралство и ЕС към новия режим на външна търговия, както и възможните предимства и недостатъци в средносрочен и дългосрочен план от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Великобритания.

____________________________

Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет е приемник на катедра „Политическа икономия“, създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра „Политическа икономия“ остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра „Икономика“ продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата отбелязва своя 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest