Разследват получаване без правно основание на суми от бюджета на НЗОК

Районна прокуратура – Хасково наблюдава досъдебно производство за това, че през 2019 г., в гр.Хасково, чрез съставяне на документи с невярно съдържание и отчитане впоследствие на извършени  дейности по клинична пътека, е дадена възможност на друго юридическо лице, на МБАЛ – Хасково АД, без правно основание да бъде получено чуждо движимо имущество – суми от бюджета на НЗОК – престъпление по  чл. 212 ал. 2, вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

Досъдебното производство е образувано на 11 декември 2019 г. след сигнал от Териториална Дирекция „Национална сигурност“ – гр. Хасково, в който са изложени данни за извършени злоупотреби при усвояване на средства от бюджета на НЗОК чрез използването на документи с невярно съдържание и деклариране на неверни обстоятелства от страна на лекари от Инвазивното отделение към МБАЛ – Хасково АД, относно проведеното лечение, използваните консумативи и медицински изделия при извършените инвазивни интервенции – поставяне на стентове на пациенти на отделението.

В хода на работа по досъдебното производство до момента при извършено претърсване и изземване в МБАЛ – Хасково АД , са били открити и иззети медицински изделия „Интракоронарен стент“, общо 23 броя, запечатани в алуминиеви опаковки, за които се предполага, че  са отчетени като реално използвани и по този начин на лечебното заведение са изплатени незаработени финансови средства от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса.

Работата по случая продължава като предстои да бъдат изискани документи, както от МБАЛ – Хасково АД, така и от РЗОК-Хасково, да бъдат проведени разпити на свидетели и при необходимост да бъдат назначени експертизи.

Pin It on Pinterest