Прокуратурата в Стара Загора предаде на съд 40 лица през месец април

През месец април 2019 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд –  Стара Загора 37 прокурорски акта срещу 40 лица, както следва: 16 обвинителни акта срещу 17 лица,  20 споразумения за решаване на делото срещу 22 лица и 1 предложение за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу едно лице.
В Районен съд – Стара Загора са били внесени: три дела с прокурорски акт за престъпления срещу личността (за закана с убийство; за извършени блудствени действия), едно дело за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка), десет дела срещу 12 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за извършени измами), три дела за престъпления против стопанството (държане/продажба  на акцизни стоки без бандерол; за неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа; за незаконен добив на дървен материал), две дела срещу за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи; за противозаконно служене с официален документ, издаден за другиго) едно дело за престъпление против общественото спокойствие (хулиганство) и 17 дела срещу 18 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС, противозаконно отнемане на моторно превозно средство, с цел ползване).

Pin It on Pinterest