Прокуратурата в София проверява действията на общините и областната управа за изпълнение на противоепидемичните мерки

Окръжна прокуратура – София извършва проверка на изпълнението на мерките и препоръките, въведени със заповед на министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г.

В резултат на получената информация е установено, че във всички 22 общински администрации на територията на Софийска област и в областната администация стрикто се спазват мерките и препоръките, целящи превенция и опазване здравето на населението и служителите.

Предприетите действия от страна на общините и областната управа са своевременни, адекватни и относими към създадената епидемиологична обстановка и показват високото ниво на загриженост на администрациите към гражданите на съответните населени места.

Във връзка с динамичната промяна в ситуацията в страната, свързана с увеличаването на броя на заразените и издадените във връзка с това нови препоръки и заповеди, Окръжна прокуратура – София и съответните районни прокуратури са в условия на работа при непрекъснат контрол за спазването на мерките в борбата с разпространението на вируса Covid-19.

Pin It on Pinterest