Прокуратурата в Смолян извършва проверки в аптечната мрежа

По разпореждане на Окръжна прокуратура – Смолян са предприети мерки за предотвратяване на продажбата на лекарства в аптеки, складови бази и чрез обяви в интернет сайтове, на цени многократно превишаващи утвърдените и регистрирани у нас.

В тази връзка за времето на обявеното извънредно положение в страната, е възложено на контролните органи – Регионална здравна инспекция – Смолян, със съдействието на Областна дирекция по безопасност на храните,  ОД на МВР – Смолян и ТД на НАП, офис Смолян, да извършват ежедневни и постоянни проверки в горепосочените обекти.  

Контролните органи ще проверяват деяния, нарушаващи разпоредбите, свързани с търговията с лекарствени продукти без разрешение, в това число, продажби, предлагане, търговски сделки по интернет. 

Чрез извършване на проверки на случаен принцип, длъжностните лица ще осъществяват контрол за спазване на разрешителния режим, регистрационен, лицензионен, финансов (вкл. ценови), счетоводно-отчетен, данъчен.

При констатация за допуснати нарушения на нормативните документи ще се съставят актове, наказателни постановления, включващи предвидените в закона санкции – финансови, административни, наказателни, професионални, като в Окръжна прокуратура – Смолян ще постъпват данни за всяка една констатация с оглед преценка на наличието или липсата на данни за извършени престъпления от общ характер. 

Pin It on Pinterest