Позиция на Окръжен съд – Бургас

По повод направените внушения за наличие на корупция във връзка с постановената от съда мярка за неотклонение, се възползвам от правото си на отговор и изразявам позицията на Окръжен съд – Бургас:

         На първо място, Окръжен съд – Бургас изразява съболезнования към близките на двамата пострадали граждани при катастрофата на пътя Бургас – Созопол и разбира болката им от тежката загуба!

Това обаче не им дава право да  отправят  клеветнически твърдения относно съдията, определил мярката за неотклонение на обвиняемото лице. В интервюто, дадено пред Вашата медия, бащата на загиналия в катастрофата Т. Т. заявява: „Съдията от Бургас, който пусна убиеца на Т. Т. е подкупен“. Става дума за  окръжен  съдия с голям професионален опит, заместник – председател на съда, който отговорно, съвестно и безпристрастно осъществява своята правораздавателна дейност, ползва се с  авторитет в юридическата общност на града. Недопустимо е да се правят такива квалификации и внушения, непочиващи на никакви конкретни факти. Съдът не може и не следва да се поддава на обществен натиск, а следва да разглежда делата съобразно закона и събраните доказателства. Предстои делото да бъде гледано по същество, прокуратурата  да  докаже вината на обвиняемото лице и съдът да постанови справедлива присъда, съобразно закона, ако вината му бъде доказана. Мярката за неотклонение не е присъда по делото, тя цели да обезпечи участието на обвиняемия в наказателния процес.

В мотивите на взетата мярка за неотклонение, съдът отчете, че от доказателствата, може разумно да се предположи, че обвиняемият е възможно да е ангажиран в осъществяването на престъпното деяние, предмет на разследването, но „без съмнение по делото е необходимо изготвянето на авто-техническа експертиза за изясняване на релевантните по делото обстоятелства, както и събиране на други относими към предмета на доказване по делото доказателства“. „Сочената в искането по чл. 64, ал. 1 от НПК хипотетична опасност от укриване, обоснована с извършваната от обвиняемия трудова дейност – шофьор в транспортна фирма със седалище в Република Турция, може да бъде ограничена чрез налагането на забрана за напускане пределите на Република България по отношение на Камен Ф.“, казва още в мотивите си съда. Следва да се има предвид и това, че става дума не за умишлено, а за непредпазливо деяние. Като е съобразил целите на мерките за неотклонение, съдията е намерил, че в случая адекватна мярка за неотклонение се явява домашният арест. Тази мярка ще гарантира в достатъчна степен участието на обвиняемия в наказателното производство, като съответно ще изиграе своето възпиращо и възпитателно въздействие. Същевременно домашният арест е от естество да предотврати опасността от извършване на престъпление, защото ще ограничи свободата на придвижване на обвиняемия извън жилището му.

Разбираме мъката на близките на починалите и техния стремеж извършителят да получи  максимално наказание. Следва да е ясно за цялото общество обаче, че съдът правораздава в рамките на закона и не може да се поддава на внушения и натиск, от която и да е  от страните в наказателния процес. Безпристрастен и независим съд, който постановява съдебни актове само на база на събраните доказателства и закона, въз основа на вътрешното си убеждение е гаранция за върховенството на правото и за гарантиране на правата на гражданите. Защото без независимо правосъдие няма демокрация, няма държавност и права.

Pin It on Pinterest