Подсъдим се призна за виновен в закани против личността и имота на надзиратели в затвора в Бобов дол

Подсъдим се призна за виновен пред РС – Дупница, в закана с престъпление против личността и против имота на двама служители на затвора в Бобов дол.

Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата на подсъдимия и му наложи наказание „Пробация“, с възпитателни мерки за срок от 2 години, както и „Безвъзмезден труд в полза на обществото“.

Подсъдимият Александър Д. се призна за виновен в това, че на 24.02.2020 г., в Затвор – гр. Бобов дол се е заканил на надзирател в затвора в гр. Бобов дол, с престъпление против личността – тежка телесна повреда и на командир на отделение в затвора в гр. Бобов дол, с престъпление против имота му – палеж, и тези закани биха могли да възбудят основателен страх за осъществяването им, като са отправени спрямо длъжностни лица, при изпълнение на службата им – престъпление по чл.144, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за които престъпления подсъдимият ще изтърпи наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки:

– „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ – при периодичност на срещите два пъти седмично за срок от 2 години;

– „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години.

– „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 100 часа годишно за срок от 2 години.

Няма причинени имуществени вреди от престъплението.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Pin It on Pinterest