След разпореждане на ВАП са установени 5092 нарушения, от които 3792 са свързани с условията за безопасност на труда на работници по строежите в страната

5092 бр. нарушения по строежите в страна са констатирани за един месец от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА

Прочетете повече

Pin It on Pinterest