ВAП възложи на министъра на културата проверка на античните предмети, стопанисвани от фондация „Тракия“

В изпълнение на законовите си правомощия по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), Върховната административна прокуратура

Прочетете повече

Pin It on Pinterest