Крими

Осъдиха участници в организирана престъпна група за трафик на лица за човешка кръв

В края на месец март 2024 г., под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе, приключи разследване свързано с дейността на организирана престъпна група състоящата се от четири лица – Н.Н. на 27 години, Р.Х. на 31 години, О.И. на 51 години и М.И. на 47 години, действала на територията на гр. Русе в периода от началото на 2019 г. до 04.10.2023 г. Целта ѝ е била да набира отделни лица, които да бъдат използвани за донори на човешка кръв. Същите са били мотивирани като са им обещавани парични суми за всяко от „кръводаряванията“. Предмет на разследване са действия на организираната престъпна група свързани с мотивиране на над 20 лица, които са извършили над 80 „кръводарявания“, срещу нерегламентирано заплащане. Разследването е осъществено от разследващ полицай при ГД „БОП“ при МВР, сектор „БОП“ – Русе, Разград.

На 14.03.2024 г. делото е било внесено в Окръжен съд-Русе по отношение на двама от обвиняемите, които са се признали за виновни и са поискали приключване на наказателното производство по реда на съкратените съдебни процедури. Наказателното производство е приключило спрямо тях като на 22.03.2024 г. Окръжен съд-Русе е одобрил постигнатите между Окръжна прокуратура -Русе и защитата на подсъдимите споразумения.

М.И. на 47 години се е признала за виновна в извършване на деяния по чл. 159г, вр. чл. 159в, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК, за което ѝ е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години и осем месеца, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от четири години.

Н.Н. на 27 години, също се е  признал за виновен в извършване на деяния по чл. 159г вр. чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК, и му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три години, чието изтърпяване е отложено за изпитателен срок от пет години.

Спрямо другите двама обвиняеми наказателното производство продължава.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest