Осъдиха купувач на гласове

Наложиха условно наказание от шест месеца „лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено с изпитателен срок от три години спрямо Митко М.

Той е признал вината си за това, че на 25.05.2019 г. в гр. Айтос, обл. Бургас, предложил на шест лица (всички живущи в гр.Айтос и притежаващи право на глас на изборите за членове на Европейски парламент от Република България), на изборите състоящи се на 26.05.2019 г., имотна облага в размер на 20 лева на всеки от тях и им дал посочената сума, с цел да склони всички посочени лица да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия, като по време на гласуването всеки от тях е следвало да отбележи номера на тази партия на бюлетината – престъпление по чл.167, ал.2 от НК.

Митко М. е лишен от право да заема държавни и обществени длъжности в системата на държавния апарат и общинската администрация за срок от две години.

Престъпното деяние е разкрито благодарение на отличните процесуални действия, извършени от служителите на ОД МВР – Бургас.

Споразумението, което е одобрено от Районен съд – Айтос, е окончателно и има сила на влязла в законна сила осъдителна присъда.

Pin It on Pinterest