Осъдиха иманяр

След одобрено от Габровски окръжен съд споразумение, сключено между Окръжна прокуратура – Габрово и защитника на подсъдимия, Ц.Ц. бе признат за виновен в извършване на две престъпления по Глава осма, Раздел I от Наказателния кодекс.

Осъденият се признава за виновенв извършване напрестъпление по чл.278 ал.6 изр. първо предл. последно от НК за това, че на 23 юни 2020 г. в имот в с. Гостилица, общ. Дряново държал повече от три археологически обекти: общо 17 броя корозирали метални сечива, части от метални инструменти и амфора, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, съгласно Закона за културното наследство и Наредба № Н-3 /03.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движимите културни ценности. Посочените вещи, притежаващи качества на движими културни ценности по смисъла на чл.7 ал.3 и чл.53 т.1 от Закона за културното наследство, са на обща стойност 600 лв.

Освен това, Ц. Ц. се признава за виновен в това, че през периода 16.06.2020 г. – 23.06.2020 г. предложил посочените културни ценности за отчуждаване в интернет сайт за безплатни обяви – престъпление по чл.278а ал.1 предл. 1 от НК.

За извършените деяния на осъденото лице бе наложено едно общо наказание от 8 месеца лишаване от свобода. На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието бе отложено с определен 3-годишен изпитателен срок.

Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

Pin It on Pinterest