Осъдиха адвокат

По внесен обвинителен акт на Районна прокуратура –Варна срещу лицето М.М.А., роден в гр.Търговище, 30-годишен /адвокат към Адвокатска колегия-Варна, към момента лишен от адвокатски права/ за извършено престъпление по чл.211, вр. с чл.210, ал.1,т.3,пр.2,вр. чл.209, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, в съдебно заседание от 09.01.2020г. на районен съд-Варна, лицето е признато за виновно по така повдигнатото обвинение. М.М.А. е осъден на ефективно наказание, а именно с „лишаване от свобода“  в размер на седем години, които да изтърпи в затвор при първоначален общ режим. Районен съд-Варна постановява и конфискация на ½ от имуществото на бившия адвокат М.М.А. С оглед наложеното ефективно наказание на лицето, съдът с присъдата си изменя и взетата в хода на разследването мярка за неотклонение от „парична гаранция в размер на 10 000 лева“, в „задържане под стража“, като още в съдебната зала подсъдимият е бил задържан.

Престъпната схема на лицето М.М.А. да върши измами спрямо свои клиенти, е стартирала още през 2015г. Подсъдимият с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у клиентите си , че като адвокат, в качеството се на пълномощник, ще участва от тяхно име и за тяхна сметка в обявени за публична продан имоти. Клиенти/доверители на бившия адвокат М.А. са го упълномощили със съответни пълномощни и сключени договори за правна защита и съдействие да извършва правни действия от тяхно име и за тяхна сметка, като са предоставили на бившия адв.М.М.А. парични средства, с които същият да участва в обявени за публична продан имоти по изпълнителни дела, като закупи съответните недвижими имоти. В действителност адв.М.М.А не е участвал в нито една публична продан, като в част от случаите въобще не е имало изпълнителни дела, а в други не е имало публична продан. След като са му били предоставени исканите от него суми, същият убеждавал клиентите си, че е спечелил съответната публичната продан и да очакват въвод във владение на имота.

Пострадали от престъпната схема на бившия адвокат са тринадесет на брой лица, като за да поддържа заблуждение у тях, че активно изпълнява адвокатските си задължения по сключените договори за правна защита, М.М.А.  им поддържал заблуждението, като им показвал документи за извършени парични преводи, постановления за възлагане на недвижим имот и молби от негово име, които документи не отговаряли на обективната действителност.

Цялостната престъпна схема на бившия адв.М.М.А  се е развила в периода от 02.06 2015г. до 16.02. 2017г., като е причинил имотна вреда на пострадалите лица в размер на 505 623, 09 лева., а именно парични суми, дадени от клиентите по договорите за правна защита и съдействие, по които адвокатът не е сторил нищо. В тази връзка и повдигнатото обвинение включва в себе си и квалифициращи обстоятелства, а именно особено големия размер на причинената имотна вреда на клиентите, престъпното деяние представлява особено тежък случай и е извършено в условията на продължавано престъпление.  Следва да се отбележи, че адв.М.М.А. е бил лишен от адвокатски права още на 14.10.2016г., но същият е прикрил тази информация от доверителите си и е продължил с измамливите си действия, като наред и с настъпилите вредни последици, престъплението се отличава с изключително висока степен на обществена опасност.

Не на последно място, следва да се допълни, че разследването в хода на досъдебната фаза, е приключило в сравнително кратък период от време. Извършени са множество действия по разследването: разпити на свидетели; очни ставки; разкрита банкова тайна; изискани и приобщени банкови документи; извършена съдебно-счетоводна експертиза; приобщени множество документи от съдебни изпълнителни; от адвокатска колегия-Варна, което прави делото такова с изключително усложнена фактология, респ. и правна квалификация.

Повдигнатото обвинение спрямо М.М.А от Районна прокуратура-Варна за престъпление по чл.211, вр. с чл.210, ал.1,т.3,пр.2,вр. чл.209, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК и съответно произнесената присъда на РС-Варна, са прецедент в съдебната практика, тъй като до настоящия момент не е имало такъв особено тежък случай. 

Pin It on Pinterest