Крими

Окръжна прокуратура – Русе с данни от проверката във връзка със случай на деца, дишащи райски газ

Окръжна прокуратура – Русе уведомява, че проверката по преписка, образувана след самосезиране по публикация в електронно издание на „24часа“ – „Въпреки забраната: Деца дишат райски газ в центъра на Русе“ е в заключителна фаза.

Установена е самоличността на осемте непълнолетни лица заснети на видеоклипа, тиражиран в медиите. Същите са на възраст от 15 до 17 години и са учащи в различни учебни заведения в гр. Русе. Те са закупили един флакон диазотен оксид (райски газ) за сумата от 50,00 лева от непълнолетно лице (на 17 години), с което са се свързали чрез личните си профили в една от социалните мрежи.

В хода на проверката, като притежание на три лица (едното от които е непълнолетно – на 17 години), са установени и задържани 114 флакона (всеки с вместимост от 640 мл.) съдържащи диазотен оксид (райски газ) и 360 патрона за разфасоване (пълнене) на такъв газ. Същите ще бъдат предадени на РЗИ – Русе, след приключване на работата по преписката. От един флакон обичайно се зареждат с райски газ 80 балона, които се продават на дребно.

На едно от пълнолетните лица от държавни здравни инспектори от РЗИ – Русе е съставен АУАН. Актът е подписан без възражения, като е заявено желание да бъде приложена процедурата за приключване на административно-наказателното производство със споразумение по чл. 58г от ЗАНН. По отношение на другото пълнолетно лице информацията е предадена на представител на РЗИ – Русе и предстои да бъде извършена преценка относно ангажирането на административно-наказателната му отговорност. На непълнолетното лице, което е препродало райския газ на осемте непълнолетни деца, съгласно Закона за здравето, не може да бъде търсена отговорност.

ОД на МВР – Русе ще изпрати съответен доклад по случая до Държавна агенция за закрила на детето, Териториален отдел на Главна дирекция Контрол по правата на детето – отдел „Мониторинг и контрол – СЕВЕРЕН“ и Община – Русе, Отдел „Социални дейности” – за установеното поведение на всяко от непълнолетните лица. Това са органите, които ще преценяват необходимостта и възможността от предприемане на съответни мерки. В Община – Русе този отдел е отговорен за организирането и изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“, и има водеща роля в дейността на комисията за детето (съгласно обявеното в т. 13 от програмата им).

До момента не са установени данни за извършено престъпление от общ характер.

Окръжна прокуратура – Русе смята за важно да бъде отчетено, че тази проверка не би била възможна, ако не разполагаше с правомощията дадени ѝ от Конституцията и ЗСВ по линия на „Общия надзор за законност“. Случаят бе проверен и изяснен от екип служители на ОД на МВР – Русе и на Регионална здравна инспекция – Русе в изключително кратък срок – от два дни, едва след ангажиране на прокуратурата с казуса и това не е прецедент в работата на прокурорите.

Продажбата на иззетите от трите лица флакони диазотен оксид (райски газ) и патроните за тях не е извършвана и документирана по реда на Закона за счетоводството. Тя е осъществена от тях като физически лица. Цената на едро на флакон с райски газ с вместимост от 640 мл. е от 28,00 до 32,00 лева и свободно се предлагат в интернет и социалните мрежи. Цената на един балон е от 6,00 до 7,00 лева или продаден на дребно един флакон диазотен оксид (райски газ) носи печалба от 480 до 560 лева. Тази информация не съставлява „достатъчно данни“ по смисъла на НПК и не дава възможност да бъде образувано и проведено разследване за извършени данъчни престъпления, но Окръжна прокуратура – Русе я намира за достатъчна органите по приходите да инициират и извършат съответните проверки, за които имат необходимата компетентност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest