Окръжен съд – Бургас задържа под стража двама обвиняеми за държане и разпространение на наркотици

Окръжен съд – Бургас взе мерки за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Панайот П. и Михаил П.

 Панайот П. е привлечен като обвиняем за това, че на 30.05.2020 г., в гр. Бургас и на 01.06.2020 г. в обитавано от него жилище в ж.к. „Лазур”, при условията на продължавано престъпление, при което са осъществени две деяния, които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил като продал същото на Михаил П. високорискови наркотични вещества „коноп – марихуана“, с общо тегло 900,555 гр., на обща стойност 5403,33 лева (извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 и 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл.73, ал.1 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и т.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/, вр чл.З,т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (НРКРВН) и Приложение №1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“).

Михаил П. е привлечен като обвиняем за това, че на 30.05.2020 г. и на 01.06.2020 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, при което са осъществени две деяния, които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, без надлежно разрешително придобил от Панайот П. и държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество „Коноп“, с общо тегло 44,735 гр., на обща стойност 268,41 лв. (престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3 и 4, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от ЗКНВП, вр. чл.З, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКНВП, вр чл.3, т. 1 от НРКРВН и Приложение №1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“).

Окръжен съд – Бургас намери, че при анализа на събраните в хода на разследването доказателства на този етап може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че Панайот П. и Михаил П. са  съпричастни към повдигнатото им обвинение. Съдът счете, че е налице опасност ако обвиняемите бъдат с по-лека мярка за неотклонение да извършат ново престъпление.

Според Окръжен съд – Бургас на следващо място предвид завишената наказателна санкция, която се предвижда за извършеното престъпление, а именно „Лишаване от свобода“ от 2 г. до 8 г.,  може да се направи извод, че обвиняемите могат и да се укрият с оглед осуетяване на наказателно преследване срещу тях. Особено Панайот П., който е извършил настоящите деяния в наложен изпитателен срок по предходна влязла в сила осъдителна присъда. За съдебната инстанция обстоятелството, че Михаил П. е неосъждан не е гаранция, че не е в състояние да извърши друго престъпление. Следва да се отчете и високата степен на обществена опасност на извършените деяния, при условията на продължавани престъпления и количеството наркотично вещество намерено у обвиняемите и в жилищата, които обитават.

Според Окръжен съд – Бургас предвид изключително масовата проява на този тип престъпления в нашето общество през последните години, с оглед охрана и запазване здравето и живота на младите хора,  ще следва право-охранителните органи да проявят по-голяма строгост при преценка тежестта на тези престъпления, като изолират от обществото временно извършителите.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и протест в 3 – дневен срок пред въззивна инстанция.

Pin It on Pinterest