Окръжен съд – Бургас призна за виновни подсъдими за грабеж

Окръжен съд – Бургас се произнесе с присъди по дело за грабеж и наложи наказания „Лишаване от свобода“ на тримата подсъдими в наказателния процес.

Бургаският окръжен съд призна подсъдимите Мартин М. и Георги К. за виновни в това, че на 08.06.2018 г., в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг“, в съучастие помежду си като съизвършители и с подсъдимата Християна Т., действаща като техен помагач, отнели чужди движими вещи – пари на обща стойност 960 лева от владението на С. С., с намерение противозаконно да ги присвоят, като употребили за това сила.  Съдът наложи на подсъдимия Мартин М. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от две години, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим. Съдебната инстанция наложи и на Георги К. наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца.

Окръжен съд – Бургас призна и подсъдимата Християна Т. за виновна в това, че на 08.06.2018 г., в гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг“, в съучастие като помагач с подсъдимите Мартин М. и Георги К., умишлено ги улеснила да отнемат чужди движими вещи – пари на обща стойност 960 лева от владението на С. С., с намерение противозаконно да ги присвоят чрез употреба на сила, като отвела пострадалия в района на хотел „Кокиче“, където извършителите били в очакване, а междувременно ги уведомявала, включително и по телефона, за действията си и за придвижването си с пострадалия, поради което съдът я осъди, като й наложи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от една година, чието изпълнение отложи за изпитателен срок от три години.

         Прокурорът поиска от съда тримата подсъдими да бъдат признати за виновни, като отчете, че подсъдимият Мартин М. е действал при условията на опасен рецидив, а Георги К. и Християна Т. са с необременено съдебно минало. Държавното обвинение поиска от съда да наложи ефективно наказание „Лишаване от свобода“ спрямо Мартин М., което той да изтърпи при първоначален „строг“ режим. На Георги К. и Християна Т. да бъде наложено наказание към минимума, като това наказание да не бъде търпяно ефективно и да се отложи с изпитателен срок за всеки от тях.

         Тримата адвокати на подсъдимите лица пледираха пред съда за оправдателни присъди. Адвокатът на Георги К. базира своята защитна теза на проявена ревност от страна на неговия повереник спрямо пострадалия С. С. Според защитата, Георги К. е нанесъл побой на пострадалия в състояние на афект, вследствие от проявената ревност. Защитата на Мартин М. също поиска от съда да постанови решение, с което да се произнесе невинността на подсъдимия. Според защитника на Мартин М., обвиненията срещу него са абсолютно недоказани. Защитата на Християна Т. изтъкна като смегчаващи вината обстоятелства нейното чисто съдебно минало. Според адвоката й, тя също следва да бъде призната за невиновна.

         Окръжен съд – Бургас определи на подсъдимия Мартин М. едно общо наказание по настоящата присъда и по влязла в сила присъда по НОХД № 1848/2018 г. на Районен съд – Бургас, в размер на най – тежкото измежду наложените му с тези присъди, а именно две години „Лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Съдът постанови подсъдимият Мартин М. да изтърпи отделно от определеното му с настоящата присъда общо наказание от две години „Лишаване от свобода“, неизтърпяната част от наказанието, наложено му по НОХД № 668/2015 г. на Окръжен съд Бургас, явяващо се изпитателен срок на условно предсрочното му освобождаване, а именно единадесет месеца „Лишаване от свобода“ при първоначален „строг“ режим.

         Окръжен съд – Бургас определи на подсъдимия Георги К. едно общо наказание по настоящата присъда и по влязла в сила присъда по НОХД № 1562/2019 г. на Районен съд – Бургас, в размер на най-тежкото измежду наложените му с тези присъди, а именно една година и шест месеца „Лишаване от свобода“,  чието изпълнение отложи за изпитателен срок от три години.

          Присъдата на Окръжен съд – Бургас може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок.

Pin It on Pinterest