Ограничава се движението по част от ул. „Борис Шивачев ” в Плевен заради кастрене на дървета

 Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Борис Шивачев” в отсечката от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Хан Крум”съгласно Заповед на кмета на Община Плевен № РД -10-1474/10.11 2020 г.

Забраната е за времето от 09.00 до 16.00 ч. на 12 ноември 2020 г. Причината за ограничението е извършване на планирано намаляване на височината и обема на 12 високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони.

     Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР и превозни средства на „Паркстрой” ЕООД.    

Pin It on Pinterest