Обобщени данни за проверки, извършени от служители на Дирекция „Жандармерия”

Осъщественият контрол е във връзка с изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с разпространението COVID-19

Във връзка с изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с разпространението COVID-19, служителите на Дирекция „Жандармерия” осъществяват активен контрол на територията на страната. При обходи в обслужваните райони и в случаи на забелязани  нарушения на разпоредените мерки се използват високоговорящите устройства на патрулните автомобили. Екипите дават  конкретни разпореждания, а при неизпълнение прилагат съответните полицейски правомощия. Нарядите проверяват лица и адреси на лица с наложени карантинни мерки, както и целта на влизане/излизане от областните центрове (на жп гари)

През вчерашния ден общо 133-ма служители, обособени в 57 екипа, действаха на територията на 73 населени места. 

Обобщени данни на ДЖ за контрола по изпълнение на противоепедимичните мерки от 25 март 

–        Проверени лица – 803.

–        Проверени МПС – 338.

–        Проверени 28 лица под карантина на 21 адреса. 

–        Установени нарушения – 2. Образувани досъдебно и бързо производства – ОДМВР – Варна и Плевен.

–        Сигнали за струпване на граждани – 2. Взето е отношение,  лицата са предупредени по високоговорящо устройство;

–        Проверени лица за целта на влизане/излизане от областните  центрове (на жп гари) – 785.

От тях 10 не са представили декларации или други документи за неотложност на пътуването, след което доброволно са напуснали районите на гарите.  

–        Оказани съдействия на РЗИ – 64;

–        Съпроводени транзитно преминаващи тежкотоварни МПС – 49.

По-характерни случаи:

– На жп гара Варна при филтровъчен пункт служители на Зонално жандармерийско управление /ЗЖУ/ – Варна установяват германски гражданин, нарушил наложената му от РЗИ –Варна карантина за времето от 24.03.2020 г. до 06.04.2020 г. По случая е образувано досъдебно производство. 

– Екип на ЗЖУ – Плевен извършва проверка на адрес в с. Николаево. Установява, че  мъжът, поставен под карантина пребивава на друг адрес.  По случая е образувано бързо производство.

– На Централна гара служители на ЗЖУ-София проверяват и съпровождат 150 лица, пристигнали с полети от Франция, Германия и Кралство Нидерландия, подлежащи на ограничителни мерки, свързани с разпространението на COVID 19. Чуждите граждани са с предварително закупени билети за пътуване с влак и с декларация за пътуване.

Pin It on Pinterest