Обобщени данни за проверки, извършени от служители на Дирекция „Жандармерия”

Осъщественият контрол е във връзка с изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с разпространението COVID-19

Във връзка с изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, свързани с разпространението COVID-19, служителите на Дирекция „Жандармерия” осъществяват активен контрол на територията на страната. При обходи в обслужваните райони и в случаи на забелязани  нарушения на разпоредените мерки се използват високоговорящите устройства на патрулните автомобили. Екипите дават  конкретни разпореждания, а при неизпълнение прилагат съответните полицейски правомощия. Нарядите проверяват лица и адреси на лица с наложени карантинни мерки, както и целта на влизане/излизане от областните центрове  /на жп гари/.

За периода от 27 март до 2 април, ежедневно по около 160 служители на дирекция „Жандармерия“, обособени в около 60 екипа, действаха на територията на над 70 населени места в цялата страна. 

–        Проверени лица – 22 462 .

–        Проверени МПС – 4 136.

–        Проверени 320  лица под карантина на 282 адреса. 

–        Установени нарушения – 2 (лицата са предупредени).

–        Сигнали за струпване на граждани – 335. Взето е отношение,  като лицата са предупредени по високоговорящо устройство;

–        Проверени лица за целта на влизане/излизане от областните  центрове /на жп гари и гр. Банско/ – 19 944.

От тях 654 не са представили декларации или други документи за неотложност на пътуването, след което доброволно са напуснали районите на гарите.  

–        Оказани съдействия на РЗИ – 1 028   ;

–        Съпроводени транзитно преминаващи тежкотоварни МПС – 1 028.

Pin It on Pinterest