На съд за предизвикана трудова злополука с пострадал колега в производствено хале

Районна прокуратура – Лом е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу К.С. за извършено от него по непредпазливост престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1 от НК – причиняване на тежка телесна повреда поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.

 Обвиняемият К.С. работел като машинен оператор на металорежещи машини в търговско дружество. Той бил запознат с длъжностната характеристика, преминал и съответните инструктажи.

На 18.02.2019 г. обвиняемият, заедно с колегата му Н.Н., бил на работа в производствено хале на фирмата в гр. Лом. Наложила се пренастройка на ножовете на дисковата ножица, която е част от агрегата за рязане на щрипс. Н.Н. се заел да я извърши ръчно, като ангажирал за втори оператор К.С., който да стои на пулта за управление и да чака командата му за завъртане на валовете.

Н.Н. влязъл в близост до машината при вдигната бариера и поставена метална капачка върху датчика, след което извършил ръчно пренастройката.

Оставайки там, вместо да излезе на безопасно разстояние от валовете й, той подал команда на К.С. да стартира машината от пулта. По този начин, чрез завъртане на валовете, се целяло да се провери правилността на извършената операция.

Стартирането на машината ставало с ключ, който имал три положения:

средно, вляво и вдясно. Обвиняемият неволно натиснал ключа в погрешната посока, вследствие на което дясната ръка на Н. била захваната от валовете и попаднала между тях. Пострадалият извикал и К.С. спрял машината.

Н.Н. бил транспортиран до болнично заведение, където се наложило ампутиране на горен десен крайник, на ниво китка.

От изготвената съдебно-техническа експертиза е видно, че причините за настъпилата трудова злополука са: неспазване на изисквания по безопасност, както от страна на пострадалия Н., така и от обвиняемия С.; неправилно и погрешно елиминиране на датчика, с помощта на който предпазната бариера осигурява безопасността на операторите и погрешно завъртане на валовете от страна на К.С.

Предстои делото да продължи в съда.

Pin It on Pinterest