Крими

Информация за нарушения и престъпления, свързани с предстоящите избори за ЕП и за 50-о НС

От началото на предизборната кампания до 14,00 часа на 07.06.2024 г. са образувани 295 преписки и 85 досъдебни производства във връзка с нарушения на политическите права на гражданите, свързани с изборите за Европейски парламент и за 50-о Народно събрание, които ще се проведат на 09.06.2024 г. 

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с вота за евродепутати и народни представители, са разпределени както следва: АП-София – 29, АП-Бургас – 26, АП-Пловдив – 3, АП-Варна – 20, АП-Велико Търново – 7.

Във Върховна прокуратура функционира дежурно звено от прокурори и служители, което обобщава постъпващата от прокуратурите в цялата страна информация. Граждани и организации могат да подават сигнали на електронните адреси на съответните прокуратури в страната, които са публикувани и на интернет страницата на ПРБ – https://prb.bg/bg/kontakti/ukazatel-na-prokuraturite.

Продължава да функционира и Националното междуведомствено звено, което координира дейността на ПРБ, МВР и ДАНС за осигуряване на бърза и адекватна реакция за противодействие на престъпленията, свързани с изборния процес и законосъобразното провеждане на изборите за Европейския парламент и за Народно събрание. 

Националното междуведомствено звено обменя информация с ЦИК с областните звена в страната и ще извършва обобщение и анализ на получените данни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest