41 процента повече внесени в съда искания за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ отчита Окръжна прокуратура – Враца за 2020 година

С 41 % са се увеличили исканията за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняеми лица, привлечени към наказателна отговорност в съдебния район на Окръжна прокуратура – Враца през изминалата 2020 година.

Висок е и броят на уважените от тях в съответните съдилища – 91 %.

На годишното отчетно събрание административният ръководител на Окръжна прокуратура – Враца – прокурор Владимир Сираков, представи обобщен доклад. В него са включени резултати от работата през предходната година на окръжната и районната прокуратури в града и териториалните отделения в градовете Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово.

Участие в заседанието взеха прокурор Николай Любенов – завеждащ отдел „Съдебен“ във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура-София – прокурор Радослав Димов, административният ръководител на Районна прокуратура-Враца – прокурор Камен Каменов, завеждащият следствен отдел в Окръжна прокуратура-Враца – следовател Калин Ангелов, прокурори от окръжната и районната прокуратури, както и следователи от окръжния следствен отдел. Заседанието се проведе в онлайн режим, с оглед спазване на наложените в страната противоепидемични мерки.

През 2020 г. е отчетен много добър показател относно срочността на прокурорските произнасяния – 97,8 % от преписките са били решени в рамките на същата година. Общият брой на наблюдаваните преписки е бил 5966. По всички тях прокурорите в района на Окръжна прокуратура – Враца са се произнесли в законовия едномесечен срок.

Прокурор Сираков посочи повишение в броя на образуваните и водени досъдебни производства за престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества. За изминалата година те са били 243 броя.

В рамките на предходната година прокурорите от област Враца са осъществявали ръководство и надзор по общо 3836 досъдебни производства, образувани по общия ред, в т.ч. и бързи производства.

В съдилищата в района на Окръжна прокуратура – Враца са били образувани общо 948 дела по внесени прокурорски актове, като 1031 лица са били предадени на съд. Отбелязва се положителна тенденция за запазване на относителния дял на внесените в съда обвинителни актове – 300 броя за 2020 г. Много добри показатели за изминалата година са ниският процент върнати дела – 1,26% от внесените в съда прокурорски актове, както и ниският относителен дял на оправданите лица – 1,18%.

В прокуратурите от област Враца през 2020 г. са постъпили за изпълнение 552 броя присъди и наложени наказания по сключени споразумения. На 185 лица, признати за виновни за извършени от тях престъпления, е било наложено наказание „лишаване от свобода“. С наказание „пробация“ са санкционирани 172 лица, 26 лица – с наказание „обществено порицание“, а 158 лица – с лишаване от права.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-Враца Владимир Сираков открои и приоритетите в работата през 2021 година – противодействие на битовата престъпност, повишаване на ефективността при разследвания на престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, и такива против данъчната система.

Pin It on Pinterest