10 години затвор за присвояване на над 1,5 млн. лв.

На 16.12.2021 г. е постановено Решение № 60183 по н. д. № 752/2019 г. на Върховния касационен съд (ВКС), II н. о., с което е окончателно потвърдено осъждането и наложените наказания на подсъдимия В. Б. за извършено от него длъжностно присвояване по обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП).

Обвинителният акт на СГП срещу В. Б. за престъпление по чл. 203, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 202, ал. 1, т. 1, вр. чл. 311, ал. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 2, вр. ал. 1 от НК е внесен в Софийски градски съд на 06.03.2017 г.

В хода на разследването за обезпечаване на предвиденото в закона наказание „конфискация на налично имущество“ с определение на съда е било допуснато обезпечение чрез налагането на възбрана на шест недвижими имота на В. Б., както и запор на 100 равни дяла от капитала на търговско дружество. 

След проведено съдебно производство подсъдимият е признат за виновен по повдигнатото му обвинение. На В. Б. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от десет години, което да се изтърпи при първоначален строг режим, „конфискация“ на четири поземлени имота, един товарен автомобил, един лек автомобил и 100 равни дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от по 100 лв., от капитала на търговско дружество, както и „лишаване от право“, а именно от правото да заема материално-отчетническа длъжност в публично учреждение или търговско дружество или да бъде управител на търговско дружество за срок от три години.

Извършеното престъпление се състои от фактическа страна в това, че в периода от 21.01.2013 г. до 02.07.2013 г. в гр. София, подсъдимият В. Б. при условията на продължавано престъпление – с 42 деяния, в качеството си на длъжностно лице – „Ръководител транспорт“ в „С.“ ООД, е присвоил чужди вещи – горива (бензин и дизел) на обща стойност  1 558 669,85  (един милион  петстотин петдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки), собственост на „С.” ООД, поверени му да ги пази и управлява. Длъжностното присвояване е извършено, като В. Б. се е разпоредил с горивото след получаването му, като го насочил за разтоварване извън търговската база за получаването му и го е претоварвал и предавал на асфалтовата база на „А.” ЕООД на други четири лица, които са го продавали. За улесняване на длъжностното присвояване е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, а именно престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК, тъй като през периода от 21.01.2013 г. до 02.07.2013 г. в гр. София подсъдимият в качеството си на длъжностно лице в „С.“ ООД и в кръга на службата си е съставял официални документи – международни товарителници, в които удостоверил неверни обстоятелства, подписвайки се, че стоките са получени, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства. Длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Решението на ВКС е окончателно.

СГП незабавно предприе действия в изпълнение на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години и „лишаване от право“ за срок от 3 години.

Pin It on Pinterest