Зорница Русинова се срещна с представителя на Световната банка за България

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи акцентите в подготовката на следващия програмен период (2021 – 2027 г. ) на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ пред представителя на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе.

Срещата се състоя днес в Министерството на труда и социалната политика. Един от приоритетите в следващите години ще е предоставянето на интегрирана подкрепа от социални, здравни и образователни услуги на хора в неравностойно положение с цел да се предотврати тяхната социална изолация. Фокусът на нашите усилия ще е насочен към политики и мерки за борба с бедността и явления като ранно отпадане на деца от училище, каза заместник-министър Русинова. Затова на следващия Комитет за наблюдение ще представим за одобрение операция, свързана с ранното детско развитие, в размер на 15 млн.лв. Тя ще бъде насочена към допълнителни мерки за подкрепа на семейства, с оглед подобряване на тяхното социалното включване и последваща интеграция на пазара на труда. Тя благодари на Световната банка за подкрепата и доброто партньорство в областта на социалната политика. Ще продължим да инвестираме в центровете за ранно детско развитие, чийто първообраз беше създаден със заем от СБ. Политиките в тази сфера ще са сред приоритети в следващия програмен период, посочи заместник-министърът. Зорница Русинова и Фабрицио Дзарконе обсъдиха и възможността с подкрепата на Световната банка да се направи анализ на промените в българското законодателство за хората с увреждания, за да се оценят ефектите от нормативните промени в сектора, които бяха инициирани от Министерството на труда и социалната политика с цел да се подобрят политиките за подкрепа на хората в неравностойно положение.

Pin It on Pinterest