Зорница Русинова обсъди трудовата миграция с представители на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова обсъди трудовата миграция в рамките на Европейския съюз по време на среща с представители на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия.

Това е втора двустранна експертна среща в рамките на двугодишната Работна програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политика.

Вярвам, че тези срещи ще доведат до по-добри инициативи и решения, които да ни помогнат да се справим с предизвикателствата пред пазара на труда, пред трудовата миграция и да предоставим справедливи условия на труд за всички европейски граждани, каза зам.-министър Русинова.

България разработва и прилага съвременна политика в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност в съответствие с произтичащите от членството в Европейския съюз ангажименти. Целта е гарантиране на основните човешки и граждански права – както при свободата на движение на хора, така и при трудова миграция от трети държави.

Темата на днешната среща, свързана с миграцията, е актуална в контекста на Европейския стълб на социалните права и неговите принципи, насочени към осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда, социална закрила и включване.

Pin It on Pinterest