Зместник-министър Люцканов участва във видеоконферентен Съвет „Външни работи“

Заместник-министърът на външните работи Милен Люцканов взе участие в неформално заседание на Съвета „Външни работи“ (Развитие), състоял се чрез видеоконферентна връзка.

По време на съвета беше обсъден пакетът от мерки, които ЕС и държавите членки ще предприемат за подпомагане на страните-пaртньори от Западните Балкани, „Източното партньорство“, Африка, Близкия изток в борбата с пандемията, причинена от КОВИД-19.

В изказването си заместник-министър Люцканов изрази подкрепа за пакета от мерки „Екип Европа“, който е резултат на съвместното усилие на европейските институции и държавите-членки на ЕС за мобилизиране на ресурси за подпомагане на най-нуждаещите се държави за посрещане на предизвикателствата, предизвикани от коронавируса.

Милен Люцканов акцентира върху необходимостта от солидарност. Само, когато работим заедно с партньорите, имаме възможност за справяне с пандемията и икономическите й последствия. Беше заявена готовност за пренасочване част от средствата по линия на българската официална помощ за развитие за борбата с коронавируса.

Pin It on Pinterest