България

Засилване на оперативното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност договориха България и Румъния

Русе бе домакин на работна среща на главния секретар на МВР, главен комисар Димитър Кангалджиев, с  държавния секретар за обществен ред и сигурност в МВР на Румъния, г-н Богдан Деспеску.

В разговорите се включиха и представители на структурите за борба с организираната престъпност, полицията, граничната полиция и международното оперативно сътрудничество на двете министерства.

Целта на срещата беше оценка на изпълнението на  съвместните мерки, договорени от министъра на вътрешните работи на България Калин Стоянов и  заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Румъния Мариан-Кътълин Предою в София на 18 април т.г. в контекста на присъединяването към Шенгенското пространство, по-специално – компенсаторните мерки, предприети от държавите след премахването на граничния контрол по въздушните и морските граници.

Двете страни се договориха да засилят оперативното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност, с акцент върху контрабандата на мигранти, трафика на наркотици и специалните операции. Бяха съгласувани съвместни оперативни действия, свързани с предстоящото премахване на контрола по вътрешните сухопътни граници. Във фокуса ще бъдат граничната сигурност, борбата с незаконната миграция и организираната престъпност като цяло.

С оглед на предстоящия летен туристически сезон, делегациите обсъдиха и необходимите мерки за улесняване на трафика през общите гранично-пропускателни пунктове.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest