Започва подготовката на тематичния план за пощенските марки през 2022 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията започва подготовка на Тематичния план за издаване на пощенски марки през 2022 г. До 31 август 2021 г. ще бъдат приемани  предложения за отбелязване с пощенско-филателно издание на събития с обществена, национална или световна значимост, както и кръгли годишнини и чествания.

Ръководител на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване е служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров.  Предложенията за издаване през следващата година на пощенски марки ще бъдат оценявани от изтъкнати творци, филателисти и експерти. Всяка година изданията се организират в няколко тематични раздела  „България – наша родина”, „България и Европа” и „България и светът”.

Пълните критериите за избор на предложения са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията https://www.mtitc.government.bg/bg/category/61/zapochva-podgotovkata-na-tematichniya-plan-za-poshtenskite-marki-prez-2022-g

Pin It on Pinterest