Започва кандидатстването за предоставяне на първите реформирани услуги за възрастни и хора с увреждания

28-те общини, които изградиха нова инфраструктура за предоставяне на социални услуги по ОП „Региони в растеж“, вече могат да кандидатстват по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

По нея ще имат възможност да наемат персонал, както и да дооборудват услугите за нуждите на потребителите.

Основната цел на процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията. След края на операцията се очаква около 1200 души да се възползват от услугите на 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства и 65 центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет на мярката е 20 млн. лева. Средствата могат да бъдат използвани за подбор, наемане, обучение и възнаграждения на персонала, както и за закупуване на обзавеждане на новоизградените услуги. 

Pin It on Pinterest