България

Започва изплащането на първите помощи на пострадалите семейства в община Царево

Първите помощи за покриване на жизненонеобходими потребности на пострадали семейства от наводнението в община Царево ще бъдат изплатени следващата седмица.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова при срещите си с граждани, чиито домове са с поражения от бедствието по време на работното си посещение в региона.

Към момента социалните работници, които работят и в почивните дни, за да достигне по-бързо подкрепата до хората, са посетили 103 пострадали домакинства в 7 населени места. До момента са отпуснати 47 еднократни помощи за общо 41 792  лв. В максимален размер от 1512 лв. са определени 17 помощи. От 1 юни 2023 г. той е равен на трикратния размер на линията на бедност.

По-рано през деня министър Шалапатова се срещна с кмета на община Царево Георги Лапчев. Тя призова общинската управа за активност, за да може по-бързо хората и допълнителната подкрепа до 2500 лв. от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за закупване на електроуреди. Ангажимент на общинската администрация е приемането, обработването и изпращането на заявленията към ФСЗ.

Еднократната  помощ за покриване на жизненоважни потребности като храна, дрехи, извършване на дребни неотложни ремонти и др., се отпуска на семейства, за които пострадалото жилище е основно, законнопостроено и те имат регистрация по настоящ адрес. Индивидуалният размер на помощта се определя на базата на социален доклад.  Отпускането на еднократната помощ е основание за кандидатстване за допълнителна подкрепа от ФСЗ.

Министър Шалапатова се срещна и с близки на загинали в бедствието. Тя ги информира, че на следващото заседание на Министерския съвет се очаква да бъде одобрено отпускането на  еднократна помощ от 15 000 лв. за наследниците. Инициативата е на МТСП и общата сума от 60 000 лв. ще бъде от осигурена от бюджета на ведомството. „Зная, че това няма да върне Вашите близки, но се надявам, че ще Ви помогне в този тежък момент да преодолеете някои финансови затруднения, предизвикани от загубата“, каза Шалапатова.

Тя посети засегнатия от наводнението район, за да установи доколко предоставената от МТСП подкрепа помага на хората да преодолеят първоначалните затруднения, предизвикани от щетите. С областния управител на област Бургас Пламен Янев и кмета на община Царево Георги Лапчев министър Шалапатова обсъди и възможности за въвеждането в бъдеще на нови мерки с акцент върху превенция на бедствията, но и за по-ефективна подкрепа на най-уязвимите. Обсъдени бяха и възможностите за подобряване на организацията и координацията с доброволците. Според Пламен Янев трябва да се отпускат средства за организиране и подготовка на специализирани доброволчески отряди на национално ниво, които да се включват при бедствия. 

Министър Шалапатова ги увери, че МТСП работи активно за изготвяне на промени в законодателството с цел по-добро насочване на помощите и социалните услуги за оказване на по-ефективна подкрепа съобразно потребностите на хората.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest