България

Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура

Започна подписването на споразумения за над 67 млн. лв. с 54 общини за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Местните власти ще получат остатъка от необходимия ресурс за завършването на съответния обект от Списъка на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, одобрен с Решение на Министерския съвет № 711/2022 г. През миналата година те вече бяха финансирани с първите 50% от общата им стойност, което даде възможност да започне изпълнението на предвидените дейности.

Министър Андрей Цеков подписа днес първите споразумения с кметовете на 46 общини. Те са на обща стойност над 63 млн. лв. Това са общините, които са напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50% от стойността на обектите. На подписването присъства и заместник-министър Веселина Терзийска.

„Със стъпването си в министерството поех ангажимент пред общините, че средствата, необходими за довършване на проектите, ще бъдат осигурени по бюджета на МРРБ. Щастлив съм, че след приемането на републиканския бюджет за 2023 г. започваме сключването на допълнителните споразумения“, каза министър Цеков пред присъстващите. Той допълни, че продължава едно добро дело в помощ на развитието на общините и напомни, че това е станало след няколко процедури на подбор, докато се стигне до правителственото решение за финансиране на общинските обекти. Министър Цеков благодари на кметовете за положените досега усилия проектите да бъдат доведени до успешна реализация.

През следващите дни ще бъдат подписани останалите споразумения с още 8 общини в размер на близо 4,3 млн. лева.

Поетапно ще бъдат сключвани допълнителни споразумения и с други от първоначално финансираните общини, след като приключат изпълнението на необходимите строително-монтажни работи.

Кметовете благодариха на министър Цеков за осигурените средства.

Подписаните днес споразумения са със следните общини:

ОбщинаОбщински ВиК обектиСума по допълнителното споразумение
АнтонРеконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон314 997,00
АприлциРеконструкция на част от водопроводна мрежа на гр. Априлци, етап 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“, кв. Ново село, ул. „Зора“, кв. Зла река733 430,00
Бойчиновци„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Лехчево“- втори етап1 295 712,00
БорованРеконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован851 889,62
БялаРеконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горица1 697 509,00
Бяла СлатинаРеконструкция и изграждане на нови участъци на част от ВВМ на с. Попица, общ. Бяла Слатина1 383 728,00
ВълчедръмРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм1 249 652,00
ДългополИзграждане на захранващ водопровод по ул. Антон Иванов и ул. Хр. Ботев в гр. Дългопол401 724,00
ЕтрополеРеконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе – Етап 2 и Етап 3466 675,00
ИвайловградРеконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта № 1, находяща се в ПИ 32024.2.784 до водоем – 2000 куб. м., находящ се в ПИ 32024.66.583 гр. Ивайловград651 310,44
Кнежа„РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 – 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м.998 873,00
ЛевскиРеконструкция водопроводна мрежа Тласкател от П.СТ. „Асеновци 2“ до Ж.П. линия гр. Левски709 884,00
Лесичево„Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ. Лесичово“1 120 339,00
МедковецДоизграждане и реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Медковец- първа част766 781,00
ОпанРеконструкция и подмяна на част от ВВМ с. Опан, община Стара Загора – Втори етап550 706,00
СамоковРеконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Продановци. Община Самоков237 681,21
СвиленградИзграждане на ВиК мрежа в кв. 325, 326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр. Свиленград660 869,00
Сливница“Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница – подмяна на водопроводна мрежа по улици „Цар Симеон Велики“ и ул.“Неделище“, разположени между бул.“ 1300 години България и ул.“Генерал Гурко“, така също улици „Генерал Гурко“, „Панайот Хитов“; „Атанас Узунов“; „Панайот Волов“; „Тодор Г. Влайков“, разположени между улици“ Цар Симон Велики“ и улица “ Неделище“, улиците „Васил Петлешков“ и „Мир“ разположени между ул.“ Цар Симон Велики“, и ул.“ Хан Аспарух“. и улица без изход „Ален Мак“ с вход от улица“ Цар Симеон Велики“ – част ВиК307 228,00
СтамболийскиРеконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стамболийски по улици Васил Левски, Кочо Честименски, Гоце Делчев, Търговска, Рила, Захари Стоянов, Хаджи Димитър, Тодор Каблешков, Антим I-ви, Генерал Гурко, Перущица1 373 008,00
УгърчинПСОВ с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин2 820 672,00
ХарманлиОсновен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по ул. „Балкан“ от о.т. 494 до о.т.708 по ПУП на гр. Харманли23 725,04
Хасково„Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково“ – втори етап152 846,32
Ябланица„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ – ІІ етап – от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци,  община Ябланица“349 938,00
ОбщинаОбщински пътища и улична мрежаСума по допълнителното  споразумение
БреговоРехабилитация на общински път VID1030, участък от км 0+000 до км 2+500, км 4+500 до км 10+000, км 13+020 до км 13+330 и от 13+330 до център на с. Делейна1 938 861
Велики ПреславРеконструкция и рехабилитация на общински път TGV1167  и съоръжения и принадлежности към него, от км 0+000 до км 2+635522 435
Горна МалинаРехабилитация и реконструкция на участък от общински път SFO3173, с дължина 4,15 км  и път SFO3174 с дължина 0,950 км1 938 136
ГълъбовоРеконструкция и частична рехабилитация на общински път SZR1041 гр. Гълъбово- с. Мусачево от км 0+000 до км 5+6503 494 140
ДряновоРеконструкция на общински път GAB 3118 – / ІІІ – 609, Трявна – Царева ливада / – Куманите1 994 010
ЕлховоОсновен ремонт на общински път участък от км 7+100 до км 14+000 от общински път номер JAM2091613 730
КарловоРехабилитация и реконструкция на част общински път PDV1360  и водопроводна мрежа в населените места – част „Пътна“4 575 959
КарловоРехабилитация и реконструкция на част от общински път PDV1290 и водопроводна мрежа в с. Московец – част „Пътна“2 796 278
КовачевциОсновен ремонт на общински път PER3090, участък от км 0+000 до км 0+680227 483
КреснаРеконструкция на общински път BLG 2131 /I-1/гр. Кресна – с. Влахи от км 0+000 до км 8+5004 536 864
ПерущицаРеконструкция на общински път PDV1323 от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица2 546 736
РоманРеконструкция и рехабилитация на общински път SFO2046, от прелез на ж.п. линия при гара Струпец км 0+000 до след разклона за с. Синьо Бърдо при км 5+5472 118 454
СанданскиРехабилитация на участък от общински път BLG1236  с дължина 280 м142 718
СредецРехабилитация на път BGS2050, от гран. общ. Камено до кръстовище с път BGS2230, дължина 7,245,74 км“ и „Рехабилитация на път BGS2230, от път II-53 до п.к. BGS2050, дължина  6,092 км4 524 928
ТрънРехабилитация на общински път PER3170, от км 0+000 до км 1+854,33434 335,00
ТрявнаРехабилитация и/или реконструкция на участък  с дължина 5,500 км от общиннки път GAB21172 685 343,00
ХаджидимовоРехабилитация и реконструкция на общински път BLG1330, участък от км 0+000 до км 3+3791 228 912
ЧипровциРеконструкция/рехабилитация на общински път MON2182 от км 0+000 до км 7+1271 221 365
БрезникРеконструкция на ул. „Александър Филипов“ гр. Брезник, Община Брезник596 826
ГулянциРеконструкция на улица „Васил Левски“ ОТ221 до път PVN1022 за село Дъбован в гр. Гулянци, община Гулянци546 754
КриводолРеконструкция и рехабилитация на улици в град Криводол, община Криводол1 993 399
РакитовоБлагоустрояване на улична мрежа в гр. Ракитово, в това число ул. „Вела Пеева“ от о.т. 366 до о.т. 58, ул. „Иван Вазов“ от о.т. 23 до о.т. 113, ул. „Свобода“ от о.т. 386 до о.т. 407, ул. „Хр. Смирненски“ о.т.57 до о.т. 17, гр. Ракитово, област Пазарджик1 231 326
Червен брягРехабилитация на ул. между о.к. 17-16-15-14-13-12-10 в квартал 510 землище град Червен бряг244 456
ЧирпанРемонт и реконструкция на участък от път SZR1226 – село Винарово – село Могилово, община Чирпан1 888 383

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest