Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия за опазването и управлението на археологическите обекти

Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати и историческите градове.

Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като за целта се създаде културна организация със смесено участие. “Археологическите резервати и обектите на движимото и недвижимото културно наследство са основният ресурс за развитието на културния туризъм, който привлича все повече гости на България”, подчерта Даниела Стоева. Създаването на подобни структури на управление е изключително важно именно за социализацията и опазването на този ресурс. В страната ни към днешна дата са регистрирани 33 археологически резервати и близо 1800 недвижими културни ценности от национално значение.

Pin It on Pinterest