Заместник-министърът на младежта и спорта Диана Иванова откри семинар

Заместник-министърът на младежта и спорта Диана Иванова откри семинар, организиран от ММС по проект „Споделяне на позитивни ценности чрез засилване ролята на съдиите – SPORT4RULES“ по Програма „Еразъм +“.

В събитието взеха участие преподаватели от 18 училища от цялата страна и студенти от Национална спортна академия “Васил Левски”. Целта на проекта е да насърчи изграждането на култура против насилието в спорта, въз основа на разглеждането на специфичната роля на съдията.
В рамките на обучението участниците имаха възможност да дискутират разработването на действия, които да повлияят положително на различните форми на насилие и нетолерантността в спорта. Засегнат беше и въпросът за популяризиране ролята на съдиите в училище чрез създаване на адаптирано обучение, което да позволи на децата да изпитат и разберат двойната роля на играч/съдия, както и да се предоставят на учителите инструменти, които да подпомогнат прилагането на този нов подход. Под формата на игрови метод бяха онагледени начините за възпитание в децата на култура на уважение към правилата.
“Обучителните програми, създадени по проекта, представят основните ценности в спорта и качествата, които трябва да притежава спортният съдия, като комуникационни умения, отговорност, толерантност, умения за разрешаване на конфликти. В съвременните условия, когато училището се утвърждава като център на културния и социален живот за младите хора, проблемът за възпитаването на ценности може да намери решение както във формалното образование, така и в извънкласните занимания със спорт. Убедена съм, че нищо друго в живота не позволява на децата да изградят положителни черти в своя характер така, както спортът”, зави зам.-министър Диана Иванова при откриването на събитието.
Поздравления към участниците в семинара отправиха зам.-ректорът на Национална спортна академия “Васил Левски” проф. Татяна Янчева, даканът на факултет “Спорт” на Академията проф. Красимир Петров, ръководителят на катедра “Теория на физическото възпитание“ на НСА доц. Тодор Маринов и ръководителят на катедра “Спортни игри и планински спортове” на Софийския университет “Св. Климент Охридски” проф. д-р Георги Игнатов.
По проекта „Споделяне на позитивни ценности чрез засилване ролята на съдиите – SPORT4RULES“ ще бъдат изготвени шест продукта. Един от тях е игрова-тренировъчна програма, предназначена за ученици до 8 клас, насочена към съчетаване на обучението за съдии и обучението по физическо възпитание и спорт. Ще бъде реализирана и програма за наставничество за бъдещи съдии, която има за цел да подпомогне кариерното им развитие. Като резултат от проекта ще бъдат събрани и споделени добри практики, свързани с борбата срещу насилието в спорта, разработени от организации от различни спортове.
Координатор на проекта е Италианската федерация по волейбол, а партниращите организации са Международната федерация на съдиите, Олимпийския комитет на Босна и Херцеговина, Хърватската федерация по волейбол, Турската федерация по волейбол, Италианската тенис федерация, Френската баскетболна федерация и Университета на Севиля.

Pin It on Pinterest