Заместник-министър Василева: Община Костинброд е усвоила близо 20,5 млн.лв. по ПРСР 2014 – 2020г.

„По Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. община Костинброд е усвоила значителен финансов ресурс –  близо 20,5 млн. лева.“

Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на официалното откриване на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в с. Опицвет. Тя поясни, че средствата са вложени за подобряване на инфраструктурата в общината –  пътна, улична и водопроводна мрежа, изграждане на спортна площадка  и реконструкция на училище.

Инвестицията по изграждане на рехабилитационния център е на стойност над 3,7 млн. лв. Осми в света и трети подобен в Европа, центърът разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания,  столова и басейн.

„Вярвам, че този обект  ще бъде в помощ на много деца и техните родители ще бъдат спокойни, че тук ще оздравеят“, обърна се към присъстващите д-р Василева.

Pin It on Pinterest