Заместник министър Райчева участва в заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи

Форумът се проведе днес в Люксембург

Отчитаме повишаване на предизвикателствата във връзка с увеличения миграционен натиск по външната ни граница с Турция в резултат на ситуацията в Афганистан. Усилията ни са насочени към гарантиране на сигурността на границата и недопускане на незаконно преминаване, посочи заместник министър Райчева в изказването си по темата “ Предизвикателства при скрининга и задържането на границата“. Това е товар, който трябва да бъде споделен, тъй като нито една държава не може да носи сама отговорностите. Необходими са общи действия на ниво ЕС за подобряване на защитата на външните граници, бе категорично изразената й позиция. България припомни, че всички актове от Пакта за миграция и убежище следва да се разглеждат свързано, като се постигне баланс между разпределението на тежестите и солидарността.

В рамките на дискусията за „Ситуацията в Афганистан и миграционната ситуация по различните маршрути“  заместник министърът на вътрешните работни запозна участниците с актуалните данни, свързани с миграционния натиск – 34 019 опита за нелегално преминаване на границата от началото на годината, което е петкратно увеличение в сравнение с 2020 г. и около три пъти повече – 943 лица, задържани до 5 октомври на вход на държавната граница. „Задържаме групи и във вътрешността на страната, където също се отчита ръст в сравнение с миналата година, като мигрантите са предимно от Афганистан и Сирия. В отговор предприехме превантивни действия и укрепихме капацитета си за граничен контрол с допълнителни служители и техника. Всички структури работят координирано, обменят информация и имат готовност за бърза реакция. Особено внимание се обръща на проверките за сигурност, така че да не допуснем чрез миграционните потоци на територията на страната да проникнат лица, заплаха за националната и за сигурността на ЕС, поясни Райчева. Подчертана беше и необходимостта от подкрепа за съседните на Афганистан страни – Иран и Пакистан, както и активно сътрудничество с всички страни по маршрута, вкл. Турция и Ирак.

В рамките на работния обяд министрите на вътрешните работи обсъдиха развитието на проекта за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС. Държавите членки, ЕК и Агенцията за управление на широкомащабни информационни системи (eu-LISA) дискутираха напредъка в изпълнението на поставените цели и срокове, както и срещаните предизвикателства.

Министрите дискутираха и мерки за повишаване ефективността в борбата със сексуалната експлоатация на деца онлайн.

Pin It on Pinterest