Заместник-министър Петрова: Социалната и солидарна икономика намалява неравенствата в обществото

„Социалната и солидарна икономика работи за намаляването на неравенствата в обществото и акцентира върху ученето през целия живот. Чрез нея се променят обществените нагласи и се дава по-лесен достъп до пазара на труда на хора от уязвимите групи.“ 

Това каза заместник-министър д-р Султанка Петрова по повод Европейският ден на солидарност между поколенията по време на събитие в комплекс „Камбаните“, където в знак на признателност към солидарността между поколенията  бяха поставени две камбани от Министерството на труда и социалната политика – с надпис „Солидарност между поколенията“, и „Социалната икономика за по-добър свят“. 

По думите на заместник-министъра вече 10 години държавата развива целенасочена политика в сферата на социалната и солидарната икономика, която не само създава работни места и нови услуги за хората, а и отваря врати икономика на иновациите и промяната.

Pin It on Pinterest