Заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър: МФ работи активно в областта на дигиталните финанси

Дигиталните финанси вече са една изцяло нова среда за бизнес от страна на финансовите институции, при която потребителите имат възможност за много по-бърз, евтин и лесен достъп до необходимите им финансови услуги.

В дигиталното пространство опасността от измами, особено в периода на пандемията, се увеличи значително. Нарасна и необходимостта от предприемане на мерки, които да гарантират сигурното използване на дигиталните финансови продукти и услуги. Затова и усилията на Министерството на финансите, регулаторите, финансовия и финтех секторите трябва да са съвместни и да са насочени към справянето с новите рискове и предизвикателства“. Това заяви заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър, която откри форума за дигитални финанси, финтех и банкови иновации „#NEXT DIFI 2021“. Акцентите на събитието са свързани с киберсигурността във финансовата сфера, регулаторните планове, постпандемичната икономическа среда и приемане на еврото в България. „По тези теми именно Министерството на финансите е институцията, която прави „мост за представяне на България“ в различни национални, европейски и международни форуми. Затова разчитаме на професионалната добавена стройност на всички участници, отворени сме и подхождаме с уважение и внимание към всички иновативните подходи и нестандартните идеи“, посочи тя.

Заместник-министър Бийчър подчерта, че Министерството на финансите има водеща роля в страната и участва в преговорния процес по определяне на европейската законодателна рамка за дигиталните финанси, която се обсъжда в Съвета на ЕС. Един от приоритетите е обсъждането на т.нар. „дигитален финансов пакет“, съставен от законодателни предложения, с които ще бъдат регулирани две ключови сфери: устойчивост на дигиталните технологии и пазарите на криптоактиви. От страна на Европейската комисия се работи  по създаването на нов Европейски надзорен орган в областта на мерките срещу изпиране на пари и преработване на  Регламента относно информацията, придружаваща преводите на средства и на някои криптоактиви.

С цел повишаване на обществената информираност за новите финансови продукти и услуги, както и за възможните опасности, свързани с тях, в началото на 2021 г. беше приета Националната стратегия за финансова грамотност и План за действие към нея за периода 2021-2025 г., напомни заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър. В документа, разработен от МФ и представители на неправителствения и финансовия сектор, има специален раздел за връзката между дигитализацията и финансовата грамотност. Предвидени са и конкретни мерки за разработване на образователно съдържание за дигитални финансови услуги и продукти.

Заместник финансовият министър взе отношение и по темата, посветена на присъединяването на страната към еврозоната и приемането на еврото. Тя съобщи, че разработеният от междуведомствена група проект на Национален план за въвеждане на еврото в България е преминал обществено обсъждане, в момента се извършва такова и на министерско ниво.   

В дискусиите по време на форума „#NEXT DIFI 2021“ участват представители на държавната власт и регулаторните органи, бизнеса, финансови експерти от български и международни банкови институции, които обсъдиха новите възможности за развитие на финансовия сектор в по време и след прекратяване на епидемичната обстановка. Обект на дискусия по време на презентациите и панелните сесии са темите, свързани с дигиталното банкиране, мобилни транзакции и технологии за криптовалута, социални медии, блокчейн, програми за подкрепа на стартъпи, Peer-to-Peer (P2P) кредитиране, възникващи финансови технологични екосистеми и глобални банкови заплахи, развитие на нови продукти и услуги и на иновации в цифрова валута.

Pin It on Pinterest