Заместник-министър Мария Павлова проведе работна среща с европейски магистрати

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова се срещна с 13 магистрати от Белгия, Германия, Испания, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия и Румъния.

Съдиите и прокурорите са на посещение у нас, в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), чийто домакин е Националният институт на правосъдието.

По време на работната среща бяха обсъдени въпроси, касаещи структурата на министерството и отношението на ведомството към съдебната власт. Интерес у гостите предизвикаха процедурите по придобиване на българско гражданство и нормативните изисквания за това. Заместник-министър Павлова посочи, че от началото на годината в министерството са постъпили 16 800 молби за промяна на гражданството, проведени са над 15 000 интервюта, а за периода издадените укази са над 13 000.

Магистратите поставиха въпроси за дейността на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ и по-специално програмите за ресоциализация. Заместник-министър Павлова изтъкна, че усилията на служителите в затворите са насочени към прилагане на европейските стандарти в пенитенциарната системна, което е гаранция за провеждане на разнообразни дейности и внедряване на програми, целящи промяна в нагласите и начините на мислене у лишените от свобода. 

Визитата на магистратите продължава с посещения в съдебни институции в София, Своге, Бургас и Кюстендил, срещи с български магистрати, както и присъствие на съдебни заседания. Дейностите по Програмата за обмен ЕМСО имат за цел създаване на взаимно доверие между магистратите от ЕС и изграждане на общоевропейско пространство на правосъдие. 

Pin It on Pinterest