Заместник-министър Маринела Петрова получи награда от Българската фондова борса за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2020 г.

Заместник-министър Маринела Петрова получи награда за личност с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през 2020 г. по време на 20-тата церемония на Българската фондова борса по награждаването на инвестиционни посредници и банки, постигнали най-високи резултати през изминалата година, която се проведе онлайн.

Наградите тази година са вдъхновени от подвига на Стефан и Максим Иванови, които са първите, прекосили с лодка Атлантическия океан от изток на запад в сезона на ураганите.

„Финансовите пазари и, в частност, пазарите на ценни книжа играят важна роля за мобилизиране на спестяванията в икономиката и ефективното разпределение на финансовия ресурс към производителните инвестиции в икономиката. Реализирането на тези възможности, особено в условията на световна пандемия, ще допринесе за по-добро диверсифициране на риска, по-добро разпределение на капитала и по-висок икономически растеж.“, заяви по време на откриването заместник-министър Петрова.

Тя се спря на някои от ключовите моменти от живота и развитието на БФБ през миналата година. Една от най-важните инициативи е стартът на новата програма beamUp lab, която даде начало на първото по рода си партньорство за работа с бизнеса и другите ключови финансови институции, имащи достъп до инвестиционни ресурси, каквито са Фонд мениджър на финансови инструменти, Българската банка за развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие. Пазарът BEAM на БФБ е голяма крачка към създаването на необходими условия за устойчив растеж на малкия и средния бизнес и затова срещна подкрепа от страна на МФ, допълни още тя.

Показателен за доброто развитие на БФБ е фактът, че през 2020 г. в резултат на увеличения на капитал от настоящи емитенти бяха набрани повече от 320 млн. лв. Това е най-високата стойност за последните 12 години.

В перспектива, интернационализацията и регионалната свързаност на БФБ са важен приоритет, който и занапред ще бъде подкрепян от екипа на министерството.

Заместник-министър Петрова подчерта, че стабилността на лева и валутния борд, както и присъединяването на българската валута към механизма на обменните курсове ERM II и участието на България в Банковия съюз са част от усилията на правителството да гарантира устойчивостта на банковия и небанковия сектор, които заедно с провеждането на разумна фискална политика са част фундаментите на финансовата стабилност на държавата.

Pin It on Pinterest