Заместник-министър Георг Георгиев: Международната солидарност е единственият начин да спечелим битката с COVID-19

Комитетът на министрите на Съвета на Европа обсъди предизвикателствата пред демокрацията, върховенството на закона и правата на човека, в контекста на пандемията от КОВИД-19 на 130-ата си сесия, която се състоя по видеоконферентна връзка.

България бе представена от заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев.

Той подчерта изключителната роля на Съвета на Европа в подпомагането на усилията на държавите членки за справяне с пандемията, при съблюдаване на общите ценности, свързани с правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Според него настоящата ситуация е показала още по-ясно нуждата от укрепване на мултилатерализма и международното сътрудничество, които се оказват ключови за справяне с кризата. 

„Европейската и световна солидарност е единственият начин да спечелим битката с COVID-19“, заяви Георг Георгиев и добави, че отговорът на пандемията трябва да бъде единен, координиран и прозрачен, за да се избегне разпространението на дезинформация и фалшиви новини.

Заместник-министърът изтъкна, че задълбочаването на социалните и икономическите неравенства е един от сериозните рискове на пандемията и подчерта, че Европейската социална харта и Съветът на Европа като цяло играят важна роля за преодоляването на тези негативни тенденции.

Сред темите на сесията бяха още засилването на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека, осигуряването на дългосрочната ефективност на системата на Конвенцията за защита на правата на човека, политиката на Съвета на Европа спрямо съседните региони.

Гръцкото председателство на Комитета на министрите направи Атинска декларация, озаглавена „Ефективен отговор на кризата на общественото здравеопазване при пълно съблюдаване на демокрацията, върховенството на закона и правата на човека“, отразяваща дейността на Съвета на Европа и неговите компетентни органи в подкрепа на страните членки за справяне с пандемията. Акцент в нея е влошаването на ситуацията на различни уязвими групи в резултат от COVID-19, както и върху необходимостта от по-голяма солидарност и засилване на многостранното сътрудничество за преодоляване на кризата.

Pin It on Pinterest