Заместник-министър Дойков представи България на първото заседание на СОВ за 2021 г.

Основната тема в дневния ред на министрите бе подготовката на предстоящата на 21 януари видеоконференция на държавните и правителствени ръководители, на която ще бъде обсъдена координацията на мерките за противодействие на COVID-19.

Лидерите ще обменят мнения относно действащите мерки в държавите-членки, процеса на имунизация в ЕС, както и подкрепата за осигуряването на достъп до ваксини на трети страни.
България се присъедини към необходимостта от продължаване на координацията между държавите-членки със съдействието на Европейската комисия. Подчерта, че предоставянето на ваксините срещи COVID-19 е в основата на общите усилия и действия за по-бързо преодоляване на последиците от кризата. Отбеляза важността на комуникационната кампания. По отношение на идеята за въвеждане на общ европейски сертификат за ваксиниране България обърна внимание на необходимостта от изясняване на  отворени научни и етични съображения. Заместник-министър Дойков информира още, че България е взела политическо решение да проучи възможностите за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 за държавите от Западните Балкани и Източното партньорство, след осигуряване на българските национални потребности, при спазване на националните процедури на страните за това и на условията на всяко от предварителните споразумения, сключени от Европейската комисия и производителите на лекарствени продукти.
По време на видеоконференцията Португалското председателство представи кратка информация относно организирането на Конференция за бъдещето на Европа. Въпреки забавянето, породено от пандемията от COVID-19, Председателството полага всички възможни усилия, включително на най-високо политическо ниво, за преодоляването на все още съществуващите препятствия. Държавите-членки изказаха своята подкрепа за скорошно стартиране на Конференцията, като някои от тях посочиха Деня на Европа (9 май) като подходяща дата за откриване на инициативата.
Португалското председателство представи и приоритетите в програмата си за предстоящите 6 месеца. Основен акцент е поставен върху възстановяването на ЕС от негативните последици от пандемията, подкрепено от зелена и цифрова трансформация, прилагане на Европейския стълб на социалните права и укрепване на стратегическата автономност на ЕС. В последвалата дискусия изказалите се държави-членки изразиха принципна подкрепа за представените приоритети. Общо бе мнението, че действията, свързани с преодоляването на последиците от COVID-19, неизбежно ще останат в центъра на вниманието на Съвета. В тази връзка от голямо значение е навременният старт на следващата Многогодишна финансова рамка и Инструмента „Следващо поколение ЕС“. „Португалия поема ротационното председателство на Съвета в един нелек период и може да разчита на нашата подкрепа за икономическото и социалното възстановяване на ЕС“, заяви зам.-министър Дойков.

Pin It on Pinterest