Заместник-министър Динкова участва в редовното заседание на Съвет „Външни работи / Развитие“ на ЕС в Брюксел

Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова участва днес в редовното заседание на Съвет „Външни работи / Развитие” на ЕС, което се състоя в Брюксел.

Дневният ред включваше дискусия по значението на водните ресурси във външната политика на ЕС с акцент върху региона на Централна Азия. Разгледани бяха актуални въпроси и развитията в държави в криза – Афганистан, Етиопия и Судан, като беше обсъден общият европейски подход. В рамките на заседанието беше проведена и среща на министрите на ЕС за развитието с администратора  на Американската агенция за развитие (USAID) Саманта Пауър.

Министрите дискутираха със Саманта Пауър европейските и новите американски приоритети в политиката за развитие, както и сферите на възможно сътрудничество. ЕС и САЩ са сред най-големите донори в глобален мащаб в областта на развитието, като дават значителен принос за преодоляването на бедността, икономическите и социалните неравенства и климатичните промени. Това е първо посещение на Саманта Пауър в Брюксел след назначаването й на този пост и първо участие на администратор на USAID в заседание на Съвета на ЕС.

„България приветства дейността на Американската агенция за международно развитие и ползотворното взаимодействие с ЕС. Призоваваме за засилено международно сътрудничество в борбата с пандемията от COVID – 19 и осигуряването на успешно икономическо възстановяване“, заяви заместник-министър Зарица Динкова по време на дискусията.  „България отдава голямо значение на близкото сътрудничеството между ЕС и САЩ  в региона на Западните Балкани и Черно море в сфери от общ интерес като правата на човека, върховенството на закона, борбата с климатичните промени, насърчаването на приобщаващо икономическо развитие и свързаността“, изтъкна тя.

В изказването си заместник-министърът на външните работи подчерта, че водата е ключов ресурс и ценност, както и един от най-важните фактори за развитие. Устойчивото управление на водни ресурси остава основно предизвикателство, а недостигът на водни ресурси често става причина за поява на конфликти. Климатичните промени допълнително затрудняват осигуряването на вода в редица държави по света, като регионът на Централна Азия е особено засегнат в това отношение. Ситуацията допълнително се влошава от пандемията от COVID-19. „България призовава за засилено трансгранично сътрудничество при разпределението и ползването на водните ресурси, както и към устойчивост в експлоатацията на водата като природен ресурс“, заяви Зарица Динкова.

Министрите на ЕС за развитието проведоха и дискусия относно споделянето на ваксини, като потвърдиха значението на възприетия общ подход на ЕС за осигуряване на доставките на ваксини и улесняване на тяхното разпределение като най-ефективен начин за справяне с пандемията. Българската страна открои необходимостта от работещи решения при споделянето и разпределянето на ваксини с цел повишаване на ефективността на усилията за защита на човешки живот. Предложи също да бъде разгледана възможността за приемане на законодателство на ЕС, което да регламентира предоставянето на ваксини в рамките на механизмите на ЕС за споделяне на ваксини.

Съветът прие Заключения за ролята на водните ресурси във външната дейност на ЕС.

Pin It on Pinterest