Заместник-министър Динкова поздрави катедра „Международни отношения“ в УНСС по повод 45-ата й годишнина

Заместник-министърът на външните работи Зарица Динкова поздрави катедра „Международни отношения“ в Университета за национално и световно стопанство по повод 45-ата й годишнина.

Събитието беше отбелязано с научна конференция на тема: „45 години катедра „Международни отношения” в УНСС: приемственост и развитие в изучаването на международните отношения и процесите в Европа“.

„Аз съм възпитаник на тази катедра и за мен е много вълнуващо да отправя поздравление по случай 45-ата годишнина“, заяви в своето приветствие заместник-министър Динкова.

Тя изтъкна, че този ден е празник и за българската дипломатическа общност, тъй като тук, за първи път в България са положени основите на специализираното обучение в сферата на международните отношения и има своето историческо значение. „Катедра „Международни отношения“ е завоювала заслужен авторитет, както сред студентите, така и сред средите на българската дипломация. Постигнатото не е малко и дава стабилна основа за бъдещо развитие и успехи“, подчерта Зарица Динкова.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров приветства участниците в конференцията и подчерта важността на тази годишнина. Той изтъкна пред присъстващите, че много български дипломати и министри са възпитаници на катедра „Международни отношения“ и отбеляза, че тя подготвя дипломатическия елит на България. „Студентите от специалност „Международни отношения“ са много мотивирани, много добре подготвени и продължават успешно традициите на своите предшественици“, заяви той.

В тържественото събитие участваха ръководителят на катедра „Международни отношения“ доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-деканът на факултет „Международна икономика и политика“ доц. д-р Елизабет Йонева и председателят на Софийския форум за сигурност г-н Йордан Божилов.

Pin It on Pinterest