Заместник-министър Бийчър: Все повече правителственият сектор и бизнесът следва да обсъждат съвместно въпросите на дигиталния бум и зеления преход

В България все повече правителственият сектор и бизнесът следва да обсъждат съвместно въпросите на дигиталния бум и зеления преход.

Финансовите институции имат изключително съществена роля в този процес, основната идея на който е да направим нашата околна среда по-чиста, по-ефективна и това да се случи много бързо. Всичко това изисква концентрацията на съществен ресурс и усилията на всички участници в процеса.“. Това заяви заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър при откриването на конференцията „Зеленият преход и дигиталният бум – двете страни на една монета“, организиран от „Банкеръ“. В приветствието си тя допълни, че дигиталните финанси създават една изцяло нова бизнес среда, която предполага предоставянето на нови финансови продукти по нов бърз и ефективен начин и по думите ѝ това трябва да е съвместно усилие на държавната администрация, публичния сектор, финансовите и банковите институции. Моника Димитрова-Бийчър отбеляза, че през последните 6 месеца на ниво ЕС са направени много ускорени стъпки в областта на частните финанси, например Регламентът за таксономията, която да създаде по-устойчиви и ефективни икономически дейности.

„Европейският съюз постави сериозен ангажимент пред себе си – през 2050 г. да бъде първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това е изключително предизвикателство, за постигането на което бяха създадени множество инструменти и нова правна рамка“, посочи заместник-министър Димитрова-Бийчър. „Разчитаме на финансовите институции да можем да бъдем по-гъвкави. Министерството на финансите винаги е било диалогично и отворено, защото при формирането на политики трябва да се вземе предвид и начинът, по който ще се прилагат“, допълни тя.

„През изминалата седмица е приет поредният законодателен пакет, който засяга капиталовите изисквания към банките и надзорните органи и съм убедена, че всички участници в процеса по прилагането му ще се справят успешно“, обясни заместник-министърът на финансите. Тя изрази готовност за продължаване на диалога на министерството с финансовите институции: „Ние сме мостът между регламента и частния сектор. Партньорството е изключително важно, предизвикателството зелен преход е общоевропейско и аз считам, че с общи усилия, с диалог, добронамереност, адекватни и навременни решения ще постигнем търсените резултати“.

Pin It on Pinterest