Заместник-министър Бийчър: Подобряването на финансовото благосъстояние на българските граждани чрез увеличаване на финансовата грамотност е наш национален приоритет

Подобряването на финансовото благосъстояние на българските граждани чрез увеличаване на финансовата грамотност е наш национален приоритет.

С тези думи заместник-министърът на финансите Моника Димитрова-Бийчър откри Годишната среща за финансова грамотност в рамките на Съвместен проект на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на финансите на Нидерландия в областта на финансовата грамотност, по който България е страна участник. Страната ни е съ-домакин на събитието, заедно с ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия, което се проведе онлайн в периода 24-25 ноември 2021 г. под надслов „Потребителски финанси и финансова грамотност в дигиталната ера – възможности и предизвикателства пред Югоизточна Европа“. В приветствието си към участниците зам.-министър Бийчър посочи, че бързото развитие на технологиите и дигитализацията, както и пандемията, промениха живота ни и начина, по който възприемаме света: „Потребителите днес имат неограничен отдалечен достъп до финансови услуги и тези възможности имат и своите предизвикателства, които включват и необходимостта от по-добро адресиране на рисковете в дигиталната среда. Дигитализацията и образованието трябва да вървят ръка за ръка, което ще ни позволи да бъдем по-гъвкави“, допълни тя. Моника Димитрова-Бийчър отбеляза, че благодарение на всички ангажирани страни Националната стратегия за финансова грамотност и Планът за действие към нея (2021-2025) е приет от Министерския съвет в началото на тази година. „Знаем, че пред нас стои най-трудната и отговорна задача – ефективното прилагане на Стратегията и мерките в Плана“, коментира тя.

Събитието беше открито и от Флор-Ан Меси, и.д. заместник-директор на дирекция „Финансови и корпоративни въпроси“ към ОИСР и Изпълнителен секретар на Международната мрежа за финансово образование към ОИСР (OECD/INFE), която поздрави участващите в годишната среща страни за ангажираността и отличното им сътрудничество в областта на финансовото образование. „Цифровизацията води до бърза промяна, която може да наречем революция. Необходимо е да използваме цифровизацията и каналите за цифрово разпространение като инструменти в подкрепа на множество взаимно допълващи се цели и да направим финансовото образование по-ефективно, гъвкаво и адаптирано към нуждите на гражданите“, отбеляза тя.

Във форума участваха представители на ОИСР, на Глобалното партньорство за финансово приобщаване и на Европейската комисия, както и експерти от Бразилия, Франция, Италия, Нидерландия и Руската федерация, които обсъдиха добрите практики и документи в областта на дигиталните финанси, финансовите услуги и финансовото образование.

Съвместният проект на ОИСР и Министерството на финансите на Нидерландия в областта на финансовата грамотност цели предоставяне на техническа подкрепа за разработване и реализиране на адаптирани към специфичните нужди на участващите страни ефективни инициативи в сферата на финансовото образование и грамотност, както и да насърчи споделянето на знания и добри практики между бенефициентите. България участва в проекта с още шест страни – Румъния, Хърватия, Република Северна Македония, Черна гора, Молдова и Грузия, а координатор на проекта за страната ни е Министерството на финансите, към което е сформирана Междуведомствена работна група. В нея са включени представители на правителствени институции, надзорни органи и неправителствени организации, които отговарят за подготовката и изпълнението на националната стратегия в областта.

Pin It on Pinterest