Заме.-министър Петрова се срещна със заместник-генералния секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф

Заместник-министър Велислава Петрова проведе среща със заместник-генералния секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф. Той е в България във връзка с приключване на проект „Цялостна реформа на административнонаказателната дейност“, финансиран от Европейската комисия. Проектът е част от усилията за укрепване на правната база за борба с корупцията.

Основни акценти в разговора бяха следващите стъпки по отношение на бъдещото членство на България в ОИСР след решението на Съвета на ОИСР от 25 януари 2022 г. за откриване на разговори за присъединяване към Организацията, както и задълбочаването на сътрудничеството с ОИСР в сферите на публичния интегритет и обмяната на добри практики в борбата с корупцията.

Заместник-министър Петрова подчерта, че България разглежда процеса на присъединяване към ОИСР като възможност и допълнителен стимул за осъществяване на реформи и подобряване на социално-икономическата среда в страната в интерес на българските граждани и бизнес.

Велислава Петрова акцентира и върху приноса, който България може да даде за утвърждаване на ценностите и принципите на ОИСР в региона на Югоизточна Европа.

Pin It on Pinterest