България

Зам.-министър Запрянов: Подготовката на интелигентни млади професионалисти е ключов фактор за успехите на България в рамките на евроатлантическата общност

Бъдете подготвени, мислете самостоятелно, критично и стратегически, защото един ден ще заемете важни ръководни длъжности и ще трябва да защитавате стратегическия избор на нашата страна“.

С тези думи заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към студенти от специалностите „Международни отношения”, „Европейска политика и икономика” и „Политология“ от УНСС, които днес, 27 март, бяха на посещение в Министерството на отбраната.

Посещението бе организирано в отговор на отправена молба от името на Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и има за цел да запознае младите хора с дейността, историята и кариерните възможности, които институцията предоставя.

Заместник-министър Запрянов отправи приветствие към гостите и подчерта, че знанията и уменията, които те ще придобият в хода на своето обучение, са изключително полезни и приложими в Министерството на отбраната в бъдеще. Той отбеляза, че именно подготовката на интелигентни млади професионалисти е ключов фактор за успехите на България в рамките на евроатлантическата общност.

По време на дискусията бяха обсъдени въпроси, свързани с предизвикателствата в коренно променената среда на сигурност, инвестициите в областта на отбраната, модернизацията на въоръжението и техниката, и мерките, които Министерството на отбраната предприема за привличане и задържане на подготвени млади хора. Заместник-министър Запрянов подчерта, че отбраната е общодържавна дейност, от която зависят развитието на икономиката и просперитета на обществото. От ключово значение са дългосрочните инвестиции за изграждането на модерни и оперативно съвместими Въоръжени сили и за повишаване на социалния статус на военнослужещите.

Студентите се срещнаха и с експерти от дирекция „Отбранителна политика и планиране“, които ги запознаха с основите на отбранителната политика на Република България, както и с най-актуалните теми от дневния ред на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Представени бяха възможностите за участие в стажантски програми и стартиране на кариера в държавната администрация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest