Зам.-министър Юлия Ковачева поздрави Националното бюро за правна помощ по случай 16-годишнината от създаването му

Заместник-министърът на правосъдието Юлия Ковачева поздрави Националното бюро за правна помощ по случай 16-годишнината от създаването му.

Тя приветства участниците в събитието и от името на министъра на правосъдието Надежда Йорданова. 

„ За успешно реализиране на съдебната реформа е от изключително значение да се подобри достъпът до правосъдие, най-вече на хората от уязвимите социални групи, за което Министерството на правосъдието работи активно. Сред приоритетите ни е и повишаване на качеството на правната помощ. А това може да стане чрез справедливо заплащане, завишаване на контрола върху работата на адвокатите, предоставящи правна помощ. За да се повиши и усещането за справедливост у хората също така е необходимо да се предприемат законодателни изменения, които да обезпечат по-добра защита на жертвите от домашно насилие и насилието, основано на пола“, се казва в адреса. 

В заключение Ковачева пожела успех на Бюрото в неговата трудна и отговорна мисия. 

Pin It on Pinterest