България

Зам.-министър Василева представи подкрепата към непридружените деца в България пред представители на Съвета на Европа

Заместник-министър Мая Василева представи политиките на Министерството на труда и социалната политика в областта на закрилата на уязвимите лица, децата мигранти и непридружените деца в България на среща със специалния представител на Генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик.

По време на срещата беше обсъдена подкрепата към непридружени деца, пристигащи в България, действащата система за настойничество, както и достъпът на бежанците в страната до образование, здравеопазване, психологическа подкрепа, жилище и пазара на труда.

„В грижата както за българските, така и за децата мигранти и непридружените деца, България залага на комплексен подход и на междуинституционално сътрудничество, за да може да бъде отговорено на всички техни потребности и най-вече да бъдат гарантирани техните права във всички сфери на обществения живот“, посочи заместник-министър Мая Василева. Тя обърна внимание, че нуждите на всяко дете са строго индивидуални, което изисква различен подход при всеки случай. 

Заместник-министърът очерта основните линии на подкрепа и конкретните мерки за изпълнението им, като изтъкна, че България спазва поетите ангажименти за прилагане на стандарти към търсещите закрила съгласно международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека. 

„Ценим високо Вашата работа и доброто ни сътрудничество. За нас е важно да работим рамо до рамо, за да продължаваме да подобряваме средата за бежанците и мигрантите в България“, посочи специалният представител на Генералния секретар на Съвета на Европа по миграцията и бежанците Лейла Кайячик.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest